Prawnik i ekonomista, z dyplomem MBA i LL.M. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Sekretarz Sejmu. Przedstawiciel Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. wolontariatu i organizacji pozarządowych.

 

Rocznik `89

 

Urodziłem się wśród amerykańskiej Polonii w Chicago. Moi rodzice byli emigrantami, którzy podobnie jak wielu innych naszych rodaków, znaleźli się w Ameryce w trudnym czasie przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Taki los spotkał licznych członków rodzin z naszego regionu. Ci Polacy, mieszkający od dziesiątek lat poza granicami Ojczyzny, mają w swoich sercach ogromną miłość do niej. Ich patriotyzm i troska o pomyślność Polski jest jak próba szczerego złota. W takiej postawie wzrastałem od dzieciństwa, także po powrocie naszej rodziny do kraju w połowie lat dziewięćdziesiątych.

Dzieciństwo i rodzina

 

Moja mama Janina pochodzi z Gorlic na Sądecczyźnie, a Tata z leżącej na styku Mazowsza i Podlasia wsi Milew pod Kałuszynem. Pomimo, że w Polsce dzieliły ich setki kilometrów, miłość spotkała ich na emigracji. Życie w Stanach było dla nich ciągłą tęsknotą za Polską, ale też za swoimi najbliższymi. Czułem, że pomimo pomyślności zawodowej, rodzice bardzo chcieli do nich wrócić. W Chicago uczęszczałem do st. Ladislaus School. Choć nie miałem jakiegoś wyjątkowego talentu, zawsze bardzo lubiłem aktywność muzyczną i sportową. Gdy mieszkaliśmy już w Polsce, skończyłem szkołę artystyczną oraz trenowałem Taekwon - Do.

Szkoła i działalność społeczna

 

Naukę w podstawówce rozpocząłem już w Polsce. Po sześciu latach, kończąc mińską „piątkę, jako pierwszy uczeń w historii szkoły otrzymałem Złotą Tarczę Absolwenta – nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie społeczne. W gimnazjum z tym pierwszym poszło już nieco gorzej… ale za to pomysłów na działalność społeczną było z każdym dniem co raz więcej :) Salezjańskie Gimnazjum i Liceum wywarły ogromny wpływ na moją postawę społeczną. Gdy byłem przewodniczącym samorządu uczniowskiego, w dniu II tury wyborów prezydenckich w 2005 roku, wracając autobusem z Sokołowa Podlaskiego (gdzie odbywał się zjazd liderów szkolnych samorządów), po raz pierwszy w życiu przekonałem swoją przypadkową współpasażerkę, aby poszła na wybory i oddała głos na Lecha Kaczyńskiego. Widząc później wyniki, czułem ogromną satysfakcję, że pomimo iż sam nie mogłem zagłosować, to dołożyłem swoja cegiełkę do tamtego radosnego sukcesu.

Marszałek młodzieżowego parlamentu

 

W latach 2006-2009 pełniłem mandat posła polskiego młodzieżowego parlamentu, a w roku 2008 zostałem jego Marszałkiem. Byłem także członkiem Zespołu Legislacyjnego. Młodzieżowy Sejm to projekt edukacyjny, ale też świetna okazja do zapoznania się z kulisami polityki. Mnie nauczył przede wszystkim kompromisu i rzetelnej debaty – w końcu nie bez przyczyny o Sali Plenarnej Sejmu RP mówi się często, że jest świątynią demokracji. Niestety wielokrotnie mogliśmy się już przekonać, że to także miejsce pokazowych awantur i niekonstruktywnych sprzeczek. Prowadząc wówczas tam obrady „młodej Izby”, wielokrotnie myślałem sobie, że dorośli posłowie mogliby uczyć się kultury dyskusji od swoich młodszych kolegów.

W tamtym czasie poznałem także Andrzeja Dudę, ówczesnego ministra prezydenckiej kancelarii. Organizowaliśmy wspólnie spotkania prezydenta Lecha Kaczyńskiego z młodzieżą. Owocem naszej wspólnej ciężkiej pracy było m.in. przyjęcie w 30 rocznicę wyboru papieża Polaka Deklaracji Pokolenia JP2.

Studia

 

W 2008 roku zostałem studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Nie byłbym sobą, gdybym na uczelni również nie zaangażował się w działalność organizacji studenckich. Zostałem m.in. Przewodniczącym Międzywydziałowego Koła Nauk o Państwie, Prawie i Polityce. To wówczas miałem okazję spotkać się z Viktorem Orbanem – premierem Węgier, z którym debatowaliśmy na Wydziale Prawa. Choć już wcześniej mi imponował, to właśnie tamtego dnia w 2009 roku, przy wspólnej kawie w podziemiach mojego wydziału, postawiłem go sobie za polityczny wzór.

Ale nie zapominajmy, że studia to przede wszystkim nauka. W 2013 roku uzyskałem tytuł magistra prawa – moja praca magisterska napisana pod kierownictwem sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Marka Zubika została oceniona celująco. Ponadto studiowałem także socjologię, a obecnie kończę studia z ekonomii.

Prawo i Sprawiedliwość

 

Rozpoczynając studia, zakładałem sobie, że skupie się wyłącznie na nauce. Ale jak wiadomo, założenia założeniami a życie życiem i kiedy otrzymałem propozycję pracy od ówczesnego rzecznika Klubu Parlamentarnego PiS dr. Mariusza A. Kamińskiego długo się nie zastanawiałem. Poseł Kamiński (wraz z trójką innych posłów) poprosił mnie o poprowadzenie ich warszawskiego biura. To było dla mnie oczywiście olbrzymie wyzwanie ale także ogromna frajda i okazja do zdobycia bezcennego doświadczenia. Tak, to było biuro późniejszej „czwórki madryckiej”. Szczególnie ciepło wspominam współpracę z obecnym Posłem do Parlamentu Europejskiego Dawidem Jackiewiczem. Był on wówczas wiceszefem sejmowej Komisji Skarbu Państwa, wcześniej wiceministrem w tymże resorcie. Wyspecjalizowałem się wówczas w sprawach dotyczących strategicznych gałęzi polskiej gospodarki. Pozwoliło mi to znaleźć wspólny język z moją późniejszą szefową, czyli pierwszą Minister Rozwoju Regionalnego Grażyną Gęsicką. Naszą współpracę przerwały jednak tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku. Wraz z wiceministrem pani Grażyny, dr. Jerzym Kwiecińskim organizowałem jej pogrzeb na warszawskich Powązkach.

To doświadczenie pracy z politykami Prawa i Sprawiedliwości sprawiło, że w 2010 roku, już po Katastrofie Smoleńskiej, złożyłem swoją deklarację członkowską i zostałem przyjęty do partii. Byłem pewien, że to właściwa droga.

Samorząd

 

Wybory samorządowe w 2010 roku dały mi szansę wejścia w poważną działalność społeczną, a w konsekwencji także i polityczną. W swoim rodzinnym mieście - Mińsku Mazowieckim – w wyborach do Rady Powiatu zdobyłem jedyny mandat dla PiS, pomimo że nie byłem „jedynką” na liście. W klubowym podziale obowiązków, koledzy radni zaproponowali mi abym zajął się sprawami szkół – tak też zostałem Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Podjęliśmy się wówczas odważnego wyzwania, jakim była reorganizacja sieci szkół w taki sposób, by osiągnąć jak największe oszczędności, nie likwidując przy tym żadnej szkoły, ani nie zwalniając nauczycieli. Plan został zrealizowany. Ponadto pełniłem przez całą kadencję 2010-2014 także funkcję szefa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Forum Młodych PiS

 

Choć już jako marszałek młodzieżowego parlamentu współpracowałem z Forum Młodych PiS, to przełomowym momentem mojej działalności w tym obszarze było powołanie mnie w 2011 roku przez Zarząd Okręgowy na regionalnego pełnomocnika młodzieżówki. Od tamtej pory zorganizowaliśmy szereg wyjazdów szkoleniowych w różnych częściach okręgu. Taka integracja młodych działaczy z terenu kilkunastu powiatów daje duże możliwości wymiany doświadczeń oraz wzajemnego wspierania działań.

Wybory 2011

 

W połowie 2011 roku miałem już kilkuletnie doświadczenie w pracy przy parlamencie, pomagałem wielu posłom i senatorom w realizowaniu ich codziennych obowiązków, wcześniej byłem Marszałkiem młodzieżowego Sejmu, znałem pracę samorządową i byłem liderem regionalnych struktur partyjnej młodzieżówki. Zarząd Powiatowy PiS zgłosił więc moją kandydaturę na listę wyborczą do Sejmu. Otrzymałem 15 miejsce na liście – niezbyt charakterystyczne i praktycznie w samym środku stawki. Miałem 21 lat i byłem najmłodszym kandydatem w kraju. Dzień po wyborach, które odbyły się 9 października, wyniki pokazały, że otarłem się o mandat zdobywając blisko 8 tysięcy głosów. To była jedna z najbardziej wzruszających chwil w całej mojej działalności, ponieważ poczułem, że w swojej pracy nie jestem sam. Poczułem, że ma ona sens i cieszy się Waszym poparciem. Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy poszli wtedy do urn, a szczególne podziękowania, kieruje do osób, które mi wówczas zaufały i oddały na mnie swój głos. To był nasz wspólny sukces.

Rada Polityczna PiS

 

Wyborczy wiatr, który poruszył moje żagle sprawił, że zostałem w 2012 roku przewodniczącym rodzimego miejskiego komitetu PiS i sekretarzem Zarządu Powiatowego ugrupowania. Na Zjeździe Okręgowym wybierającym delegatów na Kongres PiS otrzymałem największą liczbę głosów. Podczas Kongresu zostałem wybrany członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, będącej pomiędzy obradami Kongresu najwyższą władzą uchwałodawczą partii.

Prawnik i przedsiębiorca

 

Miesiąc po zakończeniu studiów, otworzyłem własną działalność gospodarczą – agencję informacyjną prowadzącą działalność badawczą. W swojej pracy wykorzystywałem zdobytą na studiach prawniczych wiedzę, zwłaszcza współpracując z prawnikami prowadzącymi swoje kancelarie. Współpracuję głównie z radcami prawnymi, m.in. mecenasem Lechem Obarą – znanym choćby z obrony rolnika, któremu komornik niesłusznie zajął ciągnik. Jako prawnik pracowałem także w sektorze budowlanym. To doświadczenie dało mi świadomość licznych zmian, których wymaga polskie prawo w tym zakresie. W Sejmie poprzedniej kadencji pełniłem funkcję doradcy przewodniczącego Komisji Gospodarki Wojciecha Jasińskiego. 

Praca naukowa i doktorat

 

W grudniu 2013 roku szef katedry prawa międzynarodowego na UW prof. Karol Karski zaproponował mi przygotowanie pod jego kierunkiem doktoratu. Nie ukrywam, że był to dla mnie zaszczyt i duże wyróżnienie – bez wahania, oczywiście zgodziłem się. Rozpoczęły się zatem wykłady dla studentów i przygotowywanie licznych publikacji naukowych, wśród nich m.in.:

1. Uzyskanie członkostwa w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego po konsolidacji polskiego prawa wyborczego [w:] Studia Prawnicze i Administracyjne, nr 13 (3), Warszawa 2015, s. 43-53.

2. Kształtowanie się pozycji ustrojowej członków organów stanowiących w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] S. Gwoździewicz, B. Mydłowska (red.), Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego, Warszawa 2015, s.13-31.

3. Informacyjny wymiar przepisów antykorupcyjnych jako gwarancja transparentności i bezpieczeństwa funkcjonowania organów stanowiących samorządu terytorialnego, [w:] M. Sitek, I. Niedziółka, A. Ukleja (red.), Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo – prawo – społeczeństwo, Józefów 2014, s. 67-79.

4. Komitet Regionów jako reprezentacja społeczności lokalnych i regionalnych w systemie traktatowych organów Unii Europejskiej, [w:] Raport z przeprowadzonej diagnozy postaw społecznych mieszkańców województwa podlaskiego na przykładzie powiatu łomżyńskiego wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej, Łomża 2014, s. 117-130.

5. Rola samorządu terytorialnego w systemie ochrony i realizacji praw człowieka, [w:] J. Jaskiernia (red.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, tom 3, Warszawa 2014, s. 673-687.

6. Bezpieczna szkoła równych szans – obecny stan prawny i wyzwania rozwojowe, [w:] T. Graca (red.), Bezpieczna szkoła – założenia i realia, Józefów 2013, s. 52-75.

Współpracuję z Wyższą Szkołą Menedźerską w Warszawie, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Ekonomiczną, WSNS im. ks. Majki, Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi oraz Katedrą Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Parlament Europejski

 

Współpraca naukowa z prof. Karolem Karskim, przełożyła się także na moje życie zawodowe. Gdy profesor został Posłem do Parlamentu Europejskiego, a następnie jego Kwestorem i Członkiem Prezydium, zaproponował mi objęcie funkcji dyrektora swojego biura – oczywiście zgodziłem się bez chwili wahania. Od wyborów europejskich w zeszłym roku na co dzień walczymy z unijną biurokracją. Celem naszej pracy jest upraszczanie europejskich przepisów. Występowaliśmy do Komisji Europejskiej m.in. w sprawach zniesienia roamingu, zakazania nieuczciwych praktyk ze strony producentów sprzętu RTV i AGD w zakresie trwałości produktów, opodatkowania korporacji i marketów, a także pomocy dla „Frankowiczów”.

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Profesor Karski z jednej strony docenił moją wiedzę i umiejętności, ale z drugiej ciągle podkreśla, że aby być prawdziwym liderem w sprawach życia publicznego, należy weryfikować się w wyborach i odpowiedzialnie pełnić funkcje państwowe oraz samorządowe. Mając na uwadze tę radę, postanowiłem po pierwszej kadencji w samorządzie poddać się ponownie ocenie mieszkańców mojego miasta. W listopadowych wyborach w 2014 roku otrzymałem blisko dwa razy więcej głosów niż cztery lata wcześniej, a jako liderowi zwycięskiego ugrupowania radni powierzyli mi funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Na czerwcowej sesji, w wyniku mojej inicjatywy, Rada podjęła uchwałę o przerwaniu rozpoczętego w poprzedniej kadencji procesu komercjalizacji powiatowego szpitala. O sile programu PiS musi świadczyć nasza praca, a nie tylko składane obietnice.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

25 października 2015r, dzięki Państwa zaufaniu otrzymałem mandat posła na Sejm VIII kadencji. Jako poseł aktywnie działam w Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl