04.10.2018

Wybory samorządowe

Z hasłem „Burmistrz bliżej ludzi” Robert Ślusarczyk wraz ze swoimi współpracownikami zaprezentował program „Miasto Większych Możliwości”. Samorządową drużynę Prawa i Sprawiedliwości podczas mińskiej konwencji wspierali także nasi parlamentarzyści.

Mińską konwencję Prawa i Sprawiedliwości poprowadzili Karolina Bartnicka (kandydatka do Rady Miasta) oraz Piotr Stępień (kandydat do Rady Powiatu). Spotkanie zainaugurował lider mińskich struktur Prawa i Sprawiedliwości poseł Daniel Milewski. Wśród gości powitał posłanki Krystynę Pawłowicz i Teresę Wargocką, wicewojewodę Sylwestra Dąbrowskiego, przewodniczącą Rady Powiatu Annę Czyżewską oraz wicestarostę Krzysztofa Płochockiego. Głównymi bohaterami konwencji byli kandydaci, a w szczególności Michał Góras (kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego), Jolanta Bąk (kandydatka na Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki) oraz Robert Ślusarczyk (kandydat na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki).

- Kandyduję na burmistrza naszego miasta, miasta w którym się urodziłem, dorastałem, miasta mojej żony i moich dzieci. Miasta które kocham. Pragnę by ono nie tylko piękniało, ale też się rozwijało. Ubiegam się o honor pełnienia funkcji burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki, by służyć mieszkańcom. By was słuchać i realizować zgłaszane potrzeby. By prowadzić dialog a nie monolog. By pozyskiwać inwestorów a nie zaciągać kredyty. By współpracować z rządem, a nie z nim walczyć, bo porozumienie jest gwarantem rozwoju – zapowiedział podczas swojej konwencji Robert Ślusarczyk.

Liderka listy PiS do Rady Miasta w okręgu nr 2 Monika Skrzyńska zaprezentowała założenia programu „Mińska rodzina”. Wśród planowanych działań znalazło się między innymi rozszerzenie programu Karta Dużej Rodziny, budowa nowej szkoły w celu wyeliminowania dwuzmianowości oraz utworzenie Dziennego Domu Seniora. Zapowiedziano ponadto wprowadzenie „śniadanka na ucznia” w miejskich szkołach oraz tworzenie nowych placów zabaw na mińskich osiedlach.

Otwierający listę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 1 Leon Jurek (wieloletni przewodniczący Rady Miasta) omawiając projekt „Przyjazny urząd” podkreślał służebną rolę administracji wobec mieszkańców. Dla sprawnej realizacji tej koncepcji zapowiedział modyfikację czasu pracy Urzędu Miasta w taki sposób, by część spraw mieszkańcy mogli załatwiać także w innych niż standardowe terminach, np. w pierwszą sobotę miesiąca lub raz w tygodniu do godz. 20.00. Ponadto zaproponował utworzenie punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców, skupił się na rozwoju partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zapowiedział rozszerzenie budżetu obywatelskiego.

Kandydujący do Rady Miasta również w okręgu nr 1 Krzysztof Miąsko zaprezentował program „Płynna komunikacja” obejmujący między innymi utworzenie Południowej Obwodnicy Mińska, sprawną budowę i remont ulic osiedlowych oraz montaż liczników czasowych przy sygnalizacji świetlnej. Ponadto zapowiedział więcej bezpośrednich połączeń kolejowych z Warszawą oraz wspólny bilet ze stołecznymi usługami transportowymi.

Liderka listy Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu z okręgu miejskiego Anna Czyżewska omówiła założenia projektu „Miasto komfotru”, którego kluczowym punktem jest budowa Centrum Rekreacyjnego z zalewem, wodnym placem zabaw oraz infrastrukturą sportową i piknikową. Ponadto skupiła się na skutecznej walce ze smogiem w ramach programów realizowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, potrzebie budowy ścieżek rowerowych oraz budowie Otwartych Stref Aktywności.

Projekt „Partnerstwo dla Mińska” zaprezentowała kandydatka na Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Jolanta Bąk, która podkreśliła potrzebę współpracy pomiędzy władzami miasta i gminy dla spraw będących wspólnymi problemami mieszkańców tych obydwu samorządów. Znalazły się w nim między innymi kwestie budowy parkingów typu  „parkuj i jedź”, stworzenie strefy ekonomiczno – inwestycyjnej, wspólne i tym samym tańsze prowadzenie usług komunalnych, autobusowa komunikacja miejsko-gminna oraz realizacja granicznych inwestycji drogowych.

Na zakończenie konwencji Robert Ślusarczyk zaprosił mieszkańców miasta, gminy i powiatu mińskiego do wzięcia udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się już 21 października.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl