25.01.2018

Trzecia kadencja posła Milewskiego w Radzie Europy

Miński poseł został delegowany do reprezentowania Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy na kolejną kadencję. Podczas pierwszej w tym roku sesji uczestniczył również w pracach specjalnej komisji powołanej do reformy ZPRE.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest najstarszym w Europie międzynarodowym ciałem przedstawicielskim, tym samym starszym od Parlamentu Europejskiego. Jest jednym z dwóch organów statutowych Rady Europy. Wśród jego głównych kompetencji należy wymienić powoływanie m.in. członków Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka. Językami roboczymi ZP Rady Europy są francuski i angielski.

- Cztery razy w roku odbywają się sesje plenarne w siedzibie Rady Europy w Strasburgu, a pomiędzy tymi posiedzeniami zbierają się też komisje, czasem gościnnie w krajach członkowskich, a najczęściej w paryskim budynku Rady. Ja jestem członkiem Komisji ds. Politycznych i Demokracji, a także pracuję w Komisji Prawnej. Opiniujemy traktaty, piszemy raporty, zajmujemy się kwestiami praworządności, monitorujemy wybory. Odnosimy się do najbardziej istotnych dla kontynentu problemów. Zakres prac jest bardzo szeroki, ponieważ obejmuje całokształt zainteresowań Rady Europy – tłumaczy poseł Daniel Milewski.

Parlamentarzyści za pracę na forum Rady Europy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia, jednak jednocześnie jest to jedna z bardziej prestiżowych funkcji w ramach współpracy międzynarodowej Sejmu i Senatu. Polska reprezentowana jest w ZPRE przez 12 przedstawicieli pochodzących ze wszystkich ugrupowań parlamentarnych.

Poseł Daniel Milewski specjalizuje się w problematyce europejskiej. Jest doktorantem w Instytucie Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Przed wyborami parlamentarnymi pełnił funkcję dyrektora biura prof. Karola Karskiego – kwestora i członka prezydium Parlamentu Europejskiego.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl