03.04.2018

Święto sołtysów

Spotkanie sołtysów z terenu powiatu mińskiego

Mińsk Mazowiecki to nie tylko miasto, ale także i gmina. A częścią gminnego samorządu są sołtysi wykonujący swoje zadania w jednostkach pomocniczych gmin, które składają się najczęściej z jednej lub kilku wsi. Dlatego prezentujemy relację ze zorganizowanego przez senator Marię Koc oraz posła Daniela Milewskiego wspólnego świętowania obchodzonego tradycyjnie w marcu „Dnia Sołtysa”. Uroczystości towarzyszyło wręczenie odznaczeń przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie sołtysów z terenu powiatu mińskiego odbyło się we wsi Zagórze koło Okuniewa w gminie Halinów. Wraz z wicemarszałek Marią Koc oraz posłem ziemi mińskiej Danielem Milewskim w roli gospodarza wystąpił także burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski. Wśród gości nie zabrakło wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego oraz wicestarosty Krzysztofa Płochockiego. Jednostki rolnicze reprezentowali Marcin Pietrusiński z KRUS oraz Robert Ślusarczyk z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Licznie przybyli także samorządowcy, głównie radni terenu powiatu mińskiego.

Podczas spotkania sołtysi, którzy najdłużej wykonują swoje zadania dzielili się doświadczeniami. Zdecydowanie najdłużej, bo już ponad pół wieku, funkcję sołtysa sprawuje Maciej Łoboda z Tymoteuszewa w gminie Jakubów. Zygmunt Warszawski ze wsi Targówka (gmina Mińsk Mazowiecki) sprawuje swoją funkcję 44 lata, a Marian Górski ze Skrudy (gmina Mrozy) 29 lat. Najbardziej doświadczoną kobietą sołtys jest pani Maria Dmowska ze wsi Wity w gminie Kałuszyn.

Podczas uroczystości odbyło się także wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uhonorowani zostali następujący samorządowcy: Marek Kaim, Maciej Gałązka, Norbert Wielgos oraz Robert Ślusarczyk.

Marek Kaim z Zalesia w gminie Stanisławów prowadzi gospodarstwo rolne od ponad 40 lat. Gospodarstwo prowadzone jest w sposób tradycyjny, z nastawieniem na hodowlę bydła mięsnego i trzody chlewnej. Pan Marek Kaim od trzech dziesięcioleci pełni funkcję sołtysa wsi Zalesie. Wielokrotnie był organizatorem gminnych dożynek w Stanisławowie. Pan Marek Kaim przez 20 lat (1994-2014) wykonywał mandat radnego gminy Stanisławów. W tym czasie przez dwie kadencje był społecznym zastępcą wójta gminy Stanisławów. Przez ostatnie 10 lat przed przejściem na emeryturę kierował spółdzielnią gminną. Pan Marek Kaim to wieloletni delegat na walne zgromadzenie członków Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim i zaangażowany działacz Spółdzielni Kółek Rolniczych. Został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 roku Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2000 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dziś pan Marek Kaim pełni funkcję radnego powiatu mińskiego, w bieżącej kadencji zasiadał także w zarządzie powiatu.

Maciej Gałązka, zamieszkały we wsi Marianka, gmina Mińsk Mazowiecki, prowadzi gospodarstwo rolne od 10 lat. Studiował agrobiznes w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gospodarstwo rolne przejął po rodzicach, którym wcześniej pomagał, rozwijając w sobie od najmłodszych lat zainteresowanie rolnictwem. Jako sołtys wsi Marianka i radny gminy Mińsk Mazowiecki, reprezentuje społeczność lokalną, będąc jej przedstawicielem we władzach samorządowych. Gospodarstwo pana Macieja Gałązki posiada powierzchnię 25 ha i prowadzona w nim jest hodowla bydła mięsnego. Pogłowie liczy obecnie 50 sztuk. W gospodarstwie pana Macieja Gałązki prowadzona jest również produkcja roślinna, głownie zbóż i pasz objętościowych, które stanowią podstawę żywienia bydła.

Norbert Wielgos jest hodowcą koni i pszczelarzem. Stadnina Koni Wielgosówka to jedna z najdłużej funkcjonujących stadnin na ziemi mińskiej. Pan Wielgos prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę oraz użytek koni, jak również pasiekę pszczelarską ukierunkowaną na pozyskanie miodu. W obu przypadkach spełnia właściwe normy oraz wprowadza własne udoskonalenia łączące tradycyjne podejście z innowacjami. Zajmuje się przede wszystkim hodowaniem szlachetnych koni wierzchowych takich jak koń wielkopolski, małopolski oraz mieszanki tych dwóch ras, czyli szlachetna półkrew. Od 2014 roku pan Wielgos jest radnym powiatu mińskiego, gdzie pełni funkcje Przewodniczącego Komisji Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Środowiska.

Robert Ślusarczyk jest specjalistą z zakresu ekonomiki agrobiznesu i samorządowcem. Obecnie pracuje jako kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Był między innymi nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Janowie, a następnie w Mińsku Mazowieckim – wówczas placówce z największymi tradycjami kształcenia rolniczego w tej części Województwa Mazowieckiego.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl