17.02.2017

Spotkanie Z PARLAMENTARZYSTAMI PIS

Otwarte spotkanie z politykami przyciągnęło blisko dwustu gości. Poseł Daniel Milewski, wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz profesor Krystyna Pawłowicz podsumowali dotychczasowe osiągnięcia ekipy rządzącej i odpowiadając na liczne pytania omówili polityczne plany na najbliższe miesiące.

W spotkaniu, które odbyło się 17 lutego w mińskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej licznie udział wzięli samorządowcy, członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości oraz zainteresowani mieszkańcy z terenu całego powiatu. Pytania, które pojawiły się w debacie dotyczyły zarówno spraw lokalnych, np. finansowania szkoły niepublicznej na terenie gminy Mrozy, jak też kwestii związanych z pozycją Polski na arenie międzynarodowej.

W pierwszej części spotkania parlamentarzyści podsumowali dotychczasowe osiągnięcia rządu premier Beaty Szydło oraz pracę jego parlamentarnego zaplecza. Senator Maria Koc jako członek komisji kultury oraz komisji samorządu terytorialnego zwróciła uwagę na projekt zmian w prawie samorządowym, szczególnie w zakresie potrzeby ograniczenia kadencji niektórych organów wykonawczych, przy zachowaniu wolności w tym zakresie dla członków stanowiących. Odniosła się także do kwestii społecznych, w tym skutków programu „Rodzina 500 plus”. Profesor Krystyna Pawłowicz skupiła się w swoim wystąpieniu na tematyce prawniczej i ustrojowej, wymieniając liczne aspekty dokonywanych w tym zakresie zmian, jak choćby wprowadzony przez obecny rząd zakaz zabierania dzieci tylko z powodu biedy rodziców. Dużo uwagi poświęciła również konieczności zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości, w tym reformie Krajowej Rady Sądownictwa. Poseł Daniel Milewski omówił zagadnienia polityki zagranicznej, szczególnie w odniesieniu do niedawnego expose szefa MSZ oraz swojej pracy jako reprezentanta Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Omówił także założenia przyjętej w ubiegłym tygodniu przez rząd strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli tzw. „Planu Morawieckiego”.

Poseł Milewski zaprezentował w prezentacji także liczne dane podsumowujące osiągnięcia minionego roku, m.in.:

·         blisko 15% wzrost liczby wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży po wprowadzeniu programu Rodzina 500+,

·         najniższe od 25 lat bezrobocie (8,2%) w rok po wyborach,

·         już w ubiegłym roku 11,5 miliardów złotych więcej w budżecie dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego,

·         obniżenie stawki CIT do 15% dla blisko pół miliona przedsiębiorców,

·         blisko 15% wzrost dochodów budżetu państwa dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego,

·         5 mln opakowań bezpłatnych leków trafiło do seniorów,

·         przyciągnięcie w 2016 roku 185 inwestycji generujących 12 tysięcy miejsc pracy.

W części obejmującej debatę z publicznością głos zabierali zarówno samorządowcy, jak też mieszkańcy pytający o konkretne działania. Pytania dotyczyły spraw samorządowych, ale również tematyki rolniczej, czy np. problemu „frankowiczów”. Na końcu spotkania pojawiły się też podziękowania za działania parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości na rzecz lokalnej społeczności w Mińsku, w tym szczególnie za poprawę infrastruktury szpitala powiatowego oraz wsparcie projektów drogowych. 

Źródło: www.minskmaz.com

 

 

 

 

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl