14.11.2017

Spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską w Mińsku Mazowieckim

14 listopada 2017r. o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską, która przybyła na zaproszenie poseł Krystyny Pawłowicz.

Tematami spotkania były m.in. sprawy z zakresu rent, emerytur, Programu „Rodzina 500 +”. Minister Elżbieta Rafalska omówiła zagadnienia dotyczące wsparcia finansowego rodzin, głównie realizacji Programu „Rodzina 500 +”, sytuację na rynku pracy, przywrócenie wieku emerytalnego, a także politykę senioralną w tym Program „Senior +”.

Pytania od osób zgromadzonych na spotkaniu dotyczyły, m.in. Programu „Maluch +”, wysokości emerytur, zagadnień związanych z umowami cywilnoprawnymi, braku wzrostu wynagrodzeń dla wieloletnich pracowników oraz sytuacji osób wykonujących funkcję asystenta rodziny.

Spotkanie zakończyło się indywidualnymi rozmowami oraz wspólnymi zdjęciami zgromadzonych osób z Panią Minister.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl