27.04.2018

Społeczna inicjatywa dla ratowania PKS

Z interesującą inicjatywą lokalną wystąpiło trzech Krzysztofów – Miąsko (z Mińska Mazowieckiego), Śledziewski (były radny Kałuszyna) oraz Laskowski (z Mrozów).

Związani z tworzącymi się strukturami Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej społecznicy zwrócili się do różnych jednostek władzy lokalnej w powiecie mińskim z koncepcją mogącą być jedynym ratunkiem dla upadającego PKS Mińsk Mazowiecki.

W związku z informacją którą przedstawił  Zarząd PKS Mińsk Mazowiecki S.A. o zaprzestaniu z dniem 30 czerwca 2018 roku działalności transportowej panowie Miąsko, Śledziewski i Laskowski zwrócili się do starosty, jak również do wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu powiatu z propozycją powołania związku międzygminnego, którego celem byłoby zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego. Zrealizowanie tego celu mogłoby nastąpić poprzez nabycie części majątku PKS Mińsk Mazowiecki.

Związek międzygminny tworzony jest w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, gdzie zainteresowane gminy podejmują uchwały o utworzeniu związku międzygminnego, a następnie przyjmują statut który określa między innymi: nazwę, siedzibę i zadania związku. - Powołanie związku międzygminnego pozwoliłoby na nabycie części majątku PKS Mińsk Mazowiecki S.A. czyli prawo do nazwy, obsługi tras oraz części taboru – tłumaczy Miąsko. Jak dodaje Krzysztof Śledziewski powołanie związku międzygminnego w tej sprawie byłoby krokiem milowym pozwalającym na długofalowe prowadzenie działań w zakresie komunikacji. - Moglibyśmy stworzyć odpowiednią sieć połączeń, budowy tzw. centrów przesiadkowych, np. Mrozy, Cegłów, Mińsk Mazowiecki, Dębe Wielkie Halinów,  Sulejówek, ułatwiających podróż koleją w kierunku Warszawy czy Siedlec – precyzuje Śledziewski.

- W naszej ocenie kilkudziesięcioletni dorobek przedsiębiorstwa PKS Mińsk Mazowiecki nie powinien bezpowrotnie minąć. Szansą jest więc podjęcie przez lokalne samorządy działań polegających na nabyciu części praw i majątku przedsiębiorstwa co w przyszłości pozwoli na lepsze wykonywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego – zaznacza Krzysztof Laskowski z Mrozów. - Jednocześnie mamy świadomość, iż nabycie całego przedsiębiorstwa wraz z gruntami itp. przekracza możliwości finansowe gmin, czyli członków ewentualnego przyszłego związku, stąd też uważamy, iż należy w chwili obecnej podjąć działania, które zabezpieczą mieszkańcom możliwość komunikacji z miejscowościami gminnymi, stolicą powiatu, miejscowościami w których znajdują się przystanki i stacje PKP – dodaje Krzysztof Miąsko.

- Mamy nadzieję że w trosce o mieszkańców powiatu  samorządowcy z terenu powiatu ponad podziałami  nawiążą nić porozumienia i współpracy w celu zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, który jest jednym z najważniejszych zadań gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym – puentuje Śledziewski.  Jak podczas rozmowy z TVP podsumował Krzysztof Laskowski dzięki nawiązaniu takiej współpracy mieszkańcy gmin  mieliby zapewniony dojazd m.in. do placówek służby zdrowia, szkół oraz pracy.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl