06.09.2018

Ruszają prace budowlane na autostradzie A2

Poseł Daniel Milewski wraz z ministrami Patrykiem Jakim i Markiem Chodkiewiczem, a także przedstawicielami GDDKiA oraz wykonawcami zainaugurowali prace na budowie autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłem Lubelska, a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Po szeregu działań przygotowawczych związanych z wytyczeniem trasy w terenie ruszają właśnie właściwe prace budowlane. Tym samym pierwszy nowy odcinek autostrady A2 od Warszawy ku wschodniej granicy Polski jest już w realizacji. – Rozpoczynając tę inwestycję przybliżamy mieszkańców wschodniego Mazowsza do Warszawy. Każdego dnia będziemy coraz bliżej tych nowych możliwości, które się przed nami otwierają. Jest ona bardzo ważna dla naszych lokalnych społeczności. Wiążą się z nią także liczne inwestycje towarzyszące – mówił podczas uroczystości miński poseł Daniel Milewski.

Reprezentujący resort infrastruktury minister Marek Chodkiewicz podkreślał, iż rząd konsekwentnie pokazuje, że łączy wschodnią część Polski z częścią zachodnią, a także Europą zachodnią. Zwrócił też uwagę głównym wykonawcom, aby w sposób uczciwy współpracowali z podwykonawcami, zastrzegając jednak, że dotychczasowe doświadczenia z firmą prowadzącą projekt pozwalają mieć nadzieje na prace rzetelne i bezproblemowe. Umowa zawarta w lipcu 2017r. jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”.  Wykonawca, firma POLAQUA Sp. z o. o.  zrealizuje kontrakt do czerwca 2020 roku. Do otwarcia autostrady zostało zatem niewiele ponad półtora roku.

Obecny na uroczystości minister Patryk Jaki gratulował Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwu Infrastruktury prowadzonych prac na trasie, którą ocenił jako „wyjątkowo istotną dla Warszawy”. Podobnie dyrektor Michał Góras reprezentujący wiceprezesa rady ministrów podkreślał zalety nowobudowanej autostrady, koncentrując się jednak na jej kluczowym znaczeniu dla mieszkańców wschodniej części naszego województwa. Poza zainaugurowaną właśnie budową, w przygotowaniu są już bowiem odcinki:

    obw. Mińska Mazowieckiego - Siedlce (37,5 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin -  luty 2019), realizacja P&B planowana na lata 2020-2023, łączny koszt realizacji ok. 1,7 mld zł.

    Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km), podpisano umowę na koncepcję programową, wykonawca Multiconsult (wrzesień 2019), realizacja P&B planowana na lata 2021-2024, łączny koszt realizacji ok. 3 mld zł.

    Biała Podlaska - gr. państwa (32 km), 30 sierpnia br. ogłoszono przetarg na koncepcję programową, łączny koszt realizacji ok. 1,5 mld zł.

 

W uroczystości inauguracji budowy autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego wzięli udział ponadto wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, szef warszawskiego oddziału GDDKiA dyrektor Marian Gołoś oraz burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, gdyż to na terenie tej gminy właśnie zlokalizowany będzie węzeł Konik, gdzie odbywała się inauguracja prac.

Przypominamy, że w ramach zadania wybudowana zostanie dwujezdniowa trasa, po dwa pasy ruchu (z rezerwą pod trzeci pas). Ponadto powstaną drogi obsługujące ruch lokalny, wybudowane zostaną: Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA).

W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury kolidującej z autostradą jak i budowa nowej. Autostrada wyposażona zostanie w niezbędne  urządzenia ochrony środowiska takie jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne. Nadzór inwestorski prowadzi konsorcjum firm „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. Katowice - jako lider oraz MP Mosty Sp. z o. o. z Krakowa.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl