02.04.2017

Raport posła Milewskiego

Program Rodzina 500+ to 1 miliard złotych dla mieszkańców naszego okręgu!

To już rok od kiedy spełnia się nasza najważniejsza obietnica wyborcza.

Wprowadzenie programu było możliwe dzięki intensywnej współpracy parlamentarzystów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, innych resortów, naszych partnerów i samorządów. Mimo ciężkiej pracy wszyscy czujemy ogromną satysfakcję, że program przynosi już wymierne efekty i realnie pomaga rodzinom w ich codziennym życiu.

Podniósł się standard życia rodzin pobierających świadczenie wychowawcze, pozwalając rodzinom żyć w poczuciu większego bezpieczeństwa finansowego. Program przyniósł też zdecydowaną poprawę warunków materialnych rodzin – odnotowujemy coraz mniej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i z pomocy w postaci dożywiania.

Dzięki programowi ubóstwo ogółem zmalało o 48 %, a ubóstwo skraje aż o 98%. Samorządy podkreślają dodatni wpływ programu na funkcjonowanie i rozwój naszych miejscowości. Świadczenia są wydawane m.in. u lokalnych przedsiębiorców, co rozwija lokalną gospodarkę.

Wzmacniają się więzi rodzinne i społeczne. W rodzinach wzrasta poczucie godności, samooceny, zaradności i bezpieczeństwa.

Rodzina to przyszłość Polski, to przyszłość naszych lokalnych społeczności. To na jej barkach spoczywa obowiązek wychowania kolejnych pokoleń.

Cieszę się, że możemy wspierać Państwa w codziennym życiu, ale także w planowaniu przyszłości Państwa dzieci.

 

Przygotowałem dla Państwa raport dotyczący realizacji Programu w okręgu wyborczym, który reprezentuję w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie z rządowego programu Rodzina 500+ trafiło w naszym okręgu do 78 393 rodzin!

 

Zobacz Raport w formie infografiki na temat realizacji programu w swojej lokalnej społeczności:

- miasto Siedlce i powiat siedlecki,

- miasto Ostrołęka i powiat ostrołęcki,

- powiat miński,

- powiat garwoliński,

- powiat węgrowski,

- powiat sokołowski,

- powiat wyszkowski,

- powiat łosicki,

- powiat ostrowski,

- powiat pułtuski,

- powiat makowski.

 

Pracujemy dalej. Dla Was.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl