23.05.2019

Spotkanie z marszałek Marią Koc

Na zaproszenie posła Daniela Milewskiego w Mińsku Mazowieckim odbyło się ostatnie przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego spotkanie wicemarszałek Marii Koc z mieszkańcami.

Na zaproszenie posła Daniela Milewskiego w Mińsku Mazowieckim odbyło się ostatnie przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego spotkanie wicemarszałek Marii Koc z mieszkańcami.

Spotkanie rozpoczęło się od występu zespołu muzycznego Koła Gospodyń Wiejskich z Helenowa, gdyż to właśnie tematyka kultury, a szczególnie kultury w polityce, była pierwszym z poruszonych w dyskusji wątków. Witając licznie zgromadzonych mieszkańców poseł Daniel Milewski jako gospodarz spotkania zakreślił obszary działalności senator Koc, zwracając uwagę jak jej dotychczasowa praca może przełożyć się na sukcesy polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim. – Nasza pani Senator realizuje się w sposób szczególny na trzech płaszczyznach. Pierwszą jest wsparcie samorządów z jej okręgu, w tym powiatu mińskiego. Drugą, troska o Polonię, zgodnie z misją Senatu, jednak w sposób szczególny pani Marszałek angażuje się osobiście w pomoc Polakom zamieszkującym obecnie tereny zachodniej Ukrainy. Trzecią płaszczyzną jest ogromne zaangażowanie w sprawy polskiej kultury, a także promocję lokalnych i regionalnych inicjatyw kulturalno-turystycznych, jakich jak np. przebiegający przez powiat miński szlak Wielkiego Gościńca Litewskiego – zaznaczył poseł Milewski.  

Pani marszałek Koc w swoim wystąpieniu skupiała się na kwestiach polityki gospodarczej i społecznej Polski w kontekście europejskim. Odniosła się do możliwości pozyskiwania środków krajowych, które służą podnoszeniu jakości życia obywateli poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych i projektów społecznych. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje w obecnie trwającym konkursie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ze środków którego mogą zostać dofinansowane budowy, przebudowy, remonty dróg powiatowych i dróg gminnych. Ponadto ok. 103 mln. zł przeznaczono na Program Czyste Powietrze, z którego mogą skorzystać m.in. indywidualne gospodarstwa domowe.

O swojej współpracy z senator Koc podczas spotkania mówił także Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, zachęcając mieszkańców do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach. Ponadto pani marszałek Koc, koncentrując się na roli, jaką chciałaby odegrać z Parlamencie Europejskim odniosła się do potrzeby wzmocnienia polskiego głosu i obrony naszych narodowych interesów na forum unijnym. Przybliżyła zebranym zagadnienia oraz nakreśliła wątpliwości dotyczące Gazociągu Nord Stream, unijnej dyrektywy reformującej kwestie praw autorskich ACTA 2 oraz tzw. dyrektywy transportowej. Zaznaczyła jednocześnie, iż właśnie te sprawy pokazują jak ważna jest silna reprezentacja posłów Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Ponadto marszałek podkreśliła jednocześnie ogromną rolę Unii Europejskiej w rozwoju Polski oraz zachęciła mieszkańców, aby już w najbliższą niedzielę skorzystali z prawa wyborczego i wybrali przedstawicieli naszego kraju do Parlamentu Europejskiego.

Kończąc spotkanie radny powiatu Piotr Stępień w imieniu organizatorów podziękował mieszkańcom za liczną obecność, a pani marszałek za stałą gotowość do wspierania wszelkich mińskich inicjatyw oraz życzył sukcesów w niedzielnym głosowaniu.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl