27.07.2015

Obchody święta Policji

Uroczysty Apel z okazji powiatowych obchodów 96-stej rocznicy powołania Policji.

Uroczysty Apel z okazji powiatowych obchodów 96-stej rocznicy powołania Policji odbył się na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Na policyjną uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, w tym parlamentarzyści oraz posłowie, a także przedstawiciele posłów i senatorów, władze powiatu mińskiego, przedstawiciele bratnich służb mundurowych oraz wszyscy przyjaciele mińskiej Policji. W tym roku awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało 90 funkcjonariuszy, a odznaczonych medalami i odznakami zostało 24 policjantów i 2 policjantki. To był wyjątkowy dzień dla naszych stróżów prawa.

 

Jest taki dzień w roku, kiedy każdy policjant może z dumą i chlubą wziąć udział w uroczystym apelu, podczas którego nie brakuje awansów, nagród, odznaczeń oraz wyróżnień. Tym szczególnym momentem jest rocznica powołania Policji, która przypada na 24 lipca.

W tym roku policjanci w Mińsku Mazowieckim, podobnie jak ich wszyscy koledzy z całej Polski, obchodzili uroczyście 96-stą rocznicę powołania Policji.

Jak co roku uczcili to uroczystym apelem, który miał miejsce na dziedzińcu Komendy przy ulicy Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim. Gościem specjalnym, który swoją obecnością uświetnił policyjną uroczystość był Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinspektor Hubert Kowalczewski nadzorujący na co dzień mińską komendę.

Z zaproszenia Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nadkomisarza Bartłomieja Dydka skorzystało  wielu znamienitych gości. Wśród nich byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wiceminister Czesław Mroczek, Poseł Stanisława Prządka, Poseł Grzegorz Woźniak, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji podinspektor Marek Boroń, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński wraz z Wicestarostą Krzysztofem Płochockim, Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Daniel Milewski,  Zarząd Powiatu Mińskiego i radni powiatowi, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin, Komendanci i Dowódcy Jednostek oraz formacji wojskowych, kierownictwo mińskiego Sądu i Prokuratury, przedstawiciele Straży Miejskiej z Mińska Mazowieckiego oraz Sulejówka, byli Komendanci Powiatowi Policji, a wśród nich obecny Komendant Rejonowy Policji Warszawa III inspektor Robert Żebrowski oraz Komendant Powiatowy Policji z Piaseczna  inspektor Robert Kokoszka, a także kierownicy i dyrektorzy wielu instytucji publicznych, w tym szkół oraz księża, kapłani i kapelani służb mundurowych oraz przedstawiciele lokalnych mediów prasy i telewizji.

Uroczysty apel i część związaną z wręczaniem awansów oraz pozostałych wyróżnień zainaugurował nadkomisarz Bartłomiej Dydek, składając serdeczne podziękowania na ręce wszystkich zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, kierując przy tym wiele serdecznych i ciepłych słów na temat wspaniałych efektów pracy podległych mu policjantek i policjantów.

Podczas tegorocznego Święta Policji miały miejsce następujące awanse i wyróżnienia:

Medale „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” otrzymali:

SREBRNE: podinsp. Leszek Murawski, nadkom. Adam Kania, kom. Krzysztof Domeracki, kom. Zbigniew Kołecki, asp. Dariusz Jurzyk.

BRĄZOWE: kom. Daniel Niezdropa, kom. Robert Nojszewski, asp. Radosław Czwarnóg, mł. asp. Agnieszka Wysocka, mł. asp. Adam Rejdak.

Złotą odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali: podinsp. Beata Padzik, podinsp. Dariusz Szczęsny. Srebrną odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali: nadkom. Piotr Słoński, kom. Dariusz Konca. Brązową odznakę „ZASŁUŻONY POLICJANT” otrzymali: kom. Robert Padzik, kom. Rafał Pałdyna, kom. Tomasz Pluchrat, podkom. Wojciech Wasilewski, st. asp. Przemysław Bazyl, st. asp. Paweł Chłopik, st. asp. Sylwester Delegacz, st. asp. Bogdan Karwowski, asp. Marek Duda, mł. asp. Przemysław Górski, mł. asp. Mariusz Pogorzelski, mł. asp. Artur Żmudzki. ZŁOTE MEDALE "ZA ZASŁUGI DLA POLICJI" przyznano: Radnemu Rady Powiatu Mińskiego Zbigniewowi Grzesiakowi – byłemu Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki oraz  Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Wojciechowi Witczakowi – byłemu Wójtowi gminy Stanisławów.

AWANSOWANO W STOPNIACH łącznie 90 funkcjonariuszy:

na nadkomisarza Policji – komisarzy: Krzysztofa Domerackiego, Dariusza Koncę, Roberta Redę na komisarza Policji – podkomisarzy: Wojciecha Korzenia, Janusza Czerwińskiego na podkomisarza Policji – aspirantów:  Dorotę Hankus, Wojciecha Wasilewskiego na aspiranta sztabowego – łącznie 26 policjantów na starszego aspiranta - łącznie 7 policjantów na aspiranta - łącznie 8 policjantów na młodszego aspiranta - łącznie 12 policjantów na sierżanta sztabowego - łącznie 7 policjantów na starszego sierżanta - łącznie 6 policjantów na sierżanta – łącznie 9 policjantów na starszego posterunkowego - łącznie 8 policjantów

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim nadkomisarz Bartłomiej Dydek wspólnie z I Zastępcą nadkomisarzem Zbigniewem Pucelakiem wyróżnili za sumienną pracę na rzecz jednostki trzech pracowników Policji:

Ewę Szczepańską Aleksandrę Łobodę-Wąsek Annę Bąk

Szczególne podziękowania w formie listów gratulacyjnych z rąk mińskich Komendantów otrzymali:

Edyta Koślacz Komendant - Straży Miejskiej w Sulejówku dh Antoni Jan Tarczyński - Prezes  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego

Pamiątkowymi dyplomami wyróżniono też Starostę Mińskiego oraz wszystkich Burmistrzów i Wójtów za dotychczasowe wsparcie i pomoc dla mińskiej jednostki.

Podczas wielu kolejnych przemówień nie zabrakło wielu miłych słów oraz gratulacji dla policjantów i policjantek oraz pracowników Policji.

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinspektor Hubert Kowalczewski serdecznie gratulował wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym przez samorządy.

Kolejno głos zabierali Parlamentarzyści i posłowie: Czesław Mroczek, Stanisława Prządka, Grzegorz Woźniak oraz przedstawiciel senator Marii Koc Michał Piotrowski. Głos zabrał również Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński i Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Daniel Milewski, a także Zastępca Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Krzysztof Michalik i przedstawiciel kombatantów Józef Jedynak.

Niezwykle miłym i podniosłym akcentem było wystąpienie inspektora Roberta Żebrowskiego, który z niezwykłą dumą i chlubą ocenił swoją służbę w Mińsku Mazowieckim, a także współpracę z samorządem i wojskiem. Chcąc podkreślić niezwykły szacunek dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, inspektor Robert Żebrowski pokłonił się Sztandarowi i uroczyście zasalutował.

Na zakończenie w imieniu wyróżnionych policjantek i policjantów głos zabrał st. post. Paweł Kordalewski, który powiedział:

„To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę zabrać głos podczas dzisiejszej uroczystości. W imieniu swoim oraz moich wyróżnionych koleżanek i kolegów, bardzo dziękuję  za wszystkie odznaczenia, awanse, wyróżnienia i nagrody. Wybierając zawód policjanta kierowałem się chęcią pomocy innym ludziom i potrzebą zrobienia czegoś dobrego dla społeczeństwa. Tym dobrem jest właśnie bezpieczeństwo, o które dbam i dla którego utrzymania pełnię swoją służbę. Policyjny mundur to dla mnie chluba i chwała. Jestem dumny, że jestem policjantem, podobnie jak obecni tutaj moi koledzy, policjantki i policjanci”.

Tegoroczne Święto Policji niewątpliwie zapisało się w kartach historii Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

KPP w Mińsku Mazowieckim 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl