29.03.2018

Obchody nowego święta państwowego

Poseł Daniel Milewski oraz Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zorganizowali pierwsze obchody nowego święta państwowego – Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Jak napisał premier Mateusz Morawiecki w przesłaniu skierowanym do uczestników mińskich uroczystości, zachowanie w pamięci pokoleń Polaków ratujących Żydów jest wspólnym zobowiązaniem nas wszystkich. Dlatego nowe święto państwowe, choć ustawa weszła w życie zaledwie kilka dni temu, zostało zorganizowane w Mińsku Mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego kontekstu. Główną postacią tego bohaterskiego ruchu był pierwszy przewodniczący „Żegoty” Julian Grobelny, który pochowany jest na cmentarzu w Mińsku Mazowieckim. Był mieszkańcem naszych stron, pełnił funkcję starosty mińskiego.

Dzień ten ustanowiono – jak zapisano w treści ustawy – w hołdzie Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, poseł Daniel Milewski, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma oraz członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Świrski. Jak podczas rozpoczęcia konferencji podkreślił poseł Daniel Milewski, nowe święto jest wyrazem czci dla wszystkich Polaków, którzy, okazując miłosierdzie i współczucie, pomagali Żydom systematycznie mordowanym przez niemieckich oprawców. Różnie motywowali swe czyny – miłością bliźniego, nauką Kościoła, obywatelskim obowiązkiem czy zwykłą ludzką przyzwoitością. - Niezależnie od tego każdy przejaw pomocy świadczonej ukrywającym się Żydom był wyrazem największego heroizmu, zważywszy na grożącą za to karę śmierci, ustanowioną przez Niemców na terenie okupowanej przez nich Polski – zaznaczył miński poseł.

Pierwsza część obchodów miała miejsce na mińskim cmentarzu. Następnie w Miejskim Domu Kultury odbyła się konferencja, podczas której prelekcje wygłosili dr Lilla Kłos - „Apolonia Chmielewska - Mińska Sprawiedliwa”,  Janusz Piwowar (kierownik Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej Instytutu Pamięci Narodowej)

 - „Okupacja niemiecka w Mińsku Mazowieckim oraz los ludności żydowskiej w świetle dokumentacji IPN” oraz dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej - „Życiorys Juliana Grobelnego”. Konferencję poprowadził prezes TPMM Marek Łodyga. Na zakończenie odbyła się rozmowa Piotra Nowickiego z Jerzym Guzem, synem ocalałego z Zagłady żydowskiego małżeństwa. Uczestnicy mogli zapoznać się także z przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej wystawą o Radzie Pomocy Żydom „Żegota”. Organizatorem wystawy jest Polska Fundacja Narodowa.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl