05.12.2017

Nowe władze Prawa i Sprawiedliwości w Mińsku Mazowieckim

We wtorek 5 grudnia odbyły się wybory władz mińskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Funkcję przewodniczącego ponownie powierzono posłowi Danielowi Milewskiemu.

W całej Polsce trwają wybory wewnętrzne w partii rządzącej. W ostatnim tygodniu odbywały się wybory w komitetach gminnych z terenu powiatu mińskiego, które zakończyły się 5 grudnia Zebraniem Członków Komitetu PiS w Mińsku Mazowieckim oraz Powiatowym Zebraniem Członków.

Członkami Zarządu Komitetu PiS w Mińsku Mazowieckim zostali wybrani:

    przewodniczący Daniel Milewski - miński poseł, w latach 2010-2015 radny powiatowy, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Mińskiego,

    Robert Ślusarczyk – radny miasta Mińsk Mazowiecki od trzech kadencji, kandydat na Burmistrza Miasta w 2010 roku,

    Monika Skrzyńska – radna miasta Mińsk Mazowiecki, sekretarz programowa PiS w powiecie mińskim,

    Leon Jurek – jeden z najbardziej doświadczonych mińskich samorządowców, wielokrotny radny, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Mińsk Mazowiecki,

    Józef Górecki – radny miasta Mińsk Mazowiecki w kadencji 2006-2010.

 

W skład Zarządu Powiatowego wchodzą przewodniczący zarządów komitetów z terenu powiatu mińskiego:

    Daniel Milewski (komitet miejski w Mińsku Mazowieckim),

    Sylwester Dąbrowski (komitet gminy Mińsk Mazowiecki) – obecny Wicewojewoda Mazowiecki, wieloletni wójt gminy Mińsk Mazowiecki,

    Adam Ciszkowski (komitet Halinów – Dębe Wielkie) – burmistrz miasta i gminy Halinów, w przeszłości radny Halinowa i powiatu mińskiego,

    Norbert Wielgos (komitet Cegłów - Siennica) – radny powiatu mińskiego, przewodniczący komisji przedsiębiorczości i rozwoju,

    Krzysztof Bożym (komitet Sulejówek) – wieloletni urzędnik samorządowy, w przeszłości radny miasta Sulejówek,

    Andrzej Krasuski (komitet Dobre) – radny powiatu mińskiego,

    Marek Kaim (komitet Stanisławów) – radny powiatu mińskiego, w przeszłości radny gminy Stanisławów, wicewójt Stanisławowa i członek zarządu powiatu mińskiego.

 

Ponadto, w skład Zarządu Powiatowego zostali przez Powiatowe Zebranie Członków powołani:

    Krzysztof Płochocki (z komitetu gminy Mińsk Mazowiecki) – radny i Wicestarosta powiatu mińskiego, w przeszłości radny gminny,

    Piotr Stępień (z komitetu miejskiego w Mińsku Mazowieckim) – radny powiatu mińskiego, przewodniczący komisji zdrowia i spraw społecznych,

    Teresa Wargocka (z komitetu miejskiego w Mińsku Mazowieckim) – poseł VI i VIII kadencji Sejmu, dwukrotna radna mazowieckiego Sejmiku Wojewódzkiego, była wiceminister edukacji,

    Arkadiusz Śliwa (z komitetu w Sulejówku) – burmistrz Sulejówka, w przeszłości radny powiatu mińskiego.

W innych, mniejszych komitetach Prawa i Sprawiedliwości w powiecie mińskim zostaną wybrani pełnomocnicy niewchodzący w skład zarządu powiatowego.

Wybory terenowe w PiS kończą wybory wewnętrzne w partii rządzącej. Latem 2016 roku wybrano członków Kongresu PiS oraz innych władz krajowych: Prezesa, Komitet Polityczny i Radę Polityczną. W listopadzie 2016 roku odbyły się wybory Zarządu Okręgowego PiS, a minister Krzysztof Tchórzewski został Prezesem okręgu siedlecko-ostrołęckiego (nr 18), do którego należy powiat miński. Szefem okręgowych struktur Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości ponowie został poseł Daniel Milewski. W marcu 2017 roku prezes Jarosław Kaczyński powierzył posłowi Milewskiemu także zadanie koordynowania okręgowych przygotowań do wyborów samorządowych. W maju wyłoniono członków powiatowego zespołu organizacyjnego ds. wyborów samorządowych, w skład którego weszli: wicestarosta Krzysztof Płochocki (koordynator), Monika Skrzyńska (sekretarz programowa), Sylwester Dąbrowski, Piotr Gójski (z Kałuszyna) oraz Daniel Dąbrowski (z Sulejówka). Koordynatorem Obwodowym w powiatach mińskim, węgrowskim i garwolińskim został Piotr Stępień.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl