13.10.2015

Nowa świetlica Caritas

W dawnym węgrowskim biurze senatorskim została otwarta nowa świetlica Caritas.

W dawnym biurze senatora Henryka Górskiego została oddana do użytku placówka pomocy prowadzona przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Pięknie wyremontowane pomieszczenia oraz wyposażenie to zasługa dyrektora całej diecezjalnej Caritas, ks. dr. Łukasza Gołębiewskiego oraz . szefowej Caritas w Węgrowie pani Moniki Kałuskiej. Dzieci z Węgrowa będą miały tam miejsce dla siebie - do nauki i do zabawy.

 Środowisko domowe dzieci korzystających ze świetlic Caritas z reguły boryka się z różnorakimi problemami, co odbija się na sytuacji dzieci skutkując deficytami edukacyjnymi i wychowawczymi. W każdej placówce pracę z młodymi ludźmi prowadzi wykwalifikowany zespół składający się z kierownika i wychowawcy (lub wychowawców) oraz w zależności od potrzeb – psychologa (dla dzieci i dla rodziców), reedukatora.  socjoterapeuty. Wysiłki personelu ukierunkowane są na socjalizację uczestników w bezpiecznym środowisku rówieśniczym, profilaktykę agresji i przeciwdziałanie uzależnieniom, zapewnienie doświadczeń korygujących, zwiększenie szans edukacyjnych i społecznych. Obejmują one następujące typy działań: zajęcia o charakterze warsztatowym, pomoc psychologiczną indywidualną i grupową, pomoc edukacyjną połączoną ze współpracą ze szkołą, dożywianie, zagospodarowanie czasu wolnego. Jednocześnie podejmuje się działania mające na celu zmianę sytuacji domowej uczestników jak również działania interwencyjne w sytuacjach, gdy wymaga tego dobro dziecka.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl