22.02.2018

Kolejny etap rozmów o inwestycjach PKP PLK w powiecie mińskim

W siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe odbyło się spotkanie dotyczące programu inwestycyjnego, w którym wzięli udział poseł Daniel Milewski, starosta Antoni Tarczyński oraz wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu mińskiego.

Głównym tematem rozmów były możliwości budowy przejazdów bezkolizyjnych, szczególnie tych w ciągu dróg powiatowych.

Podczas rozmów spółkę kolejową reprezentował Włodzimierz Żmuda - wiceprezes PKP PLK odpowiedzialny za sprawy rozwoju i przygotowania inwestycji. Towarzyszyli mu Tadeusz Sobotnik – dyrektor Biura Przygotowania Inwestycji oraz Magdalena Sierocińska z Zespołu ds. Konsultacji Społecznych. Spotkanie zostało zorganizowane w oparciu o wcześniejsze rozmowy oraz poprzedzone było wystąpieniem przez spółkę do zarządców dróg prośbą o odniesienie się do możliwości udziału samorządów w realizacji tych inwestycji. Samorządy naszego powiatu reprezentowane były przez burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego, wójta gminy Dębe Wielkie Krzysztofa Kalinowskiego, wójta gminy Mińsk Mazowiecki Janusza Piechoskiego, burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego, wójta gminy Cegłów Marcina Uchmana oraz burmistrza Mrozów Dariusza Jaszczuka.

Podstawowym warunkiem podjęcia współpracy z samorządem - zarządcą drogi - będzie likwidacja przejazdu, bądź przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn.

Rola PLK podczas realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” polegać ma na współfinansowaniu budowy obiektu nad lub pod torami linii kolejowej. Włączenie nowo wybudowanego obiektu w układ komunikacyjny miejscowości należeć będzie do samorządu. Przedsięwzięcie musi być realizowane w zakresie gwarantującym funkcjonalność. Obecnie prowadzona jest wstępna kwalifikacja inicjatyw samorządowych do projektu, jednak pula środków w ramach dofinansowania z programu POIiŚ na lata 2014-2020 jest ograniczona, więc zgłaszane zadania będą musiały być poddane szczegółowej analizie. Ostateczny wybór zostanie dokonany po przeprowadzeniu przez PLK analizy wielokryterialnej (czerwiec 2018) zgłoszonych inicjatyw i będzie zależał od wysokości dostępnych środków finansowych. Znaczenie będzie miała efektywność ekonomiczna – tj. koszt budowy wiaduktów i przejść dla pieszych w przeliczeniu na liczbę zlikwidowanych przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn. Konsekwencją decyzji zarządcy drogi o aplikacji do projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” będzie wykonanie wstępnej koncepcji przedsięwzięcia i przekazanie jej do PLK do 31 maja 2018 roku. Wstępnie zakłada się podpisanie porozumień z zakwalifikowanymi do III etapu zarządcami dróg do końca 2018 roku. W związku z koniecznością rozliczenia projektu do końca 2023, zakończenie przedsięwzięć (razem z odbiorami) powinno nastąpić do końca 2021 roku.

Poseł Daniel Milewski wraz z wicemarszałek Senatu Marią Koc, a także wicestarostą Krzysztofem Płochockim już od połowy 2017 roku zabiegali w rozmowach z władzami PKP PLK o nowe kolejowe możliwości inwestycyjne na terenie powiatu mińskiego, w co zaangażował się wiceprezes spółki Antoni Jasiński odpowiedzialny za kwestie utrzymania infrastruktury. W styczniu 2018 roku ta problematyka była przedmiotem analizy podczas spotkania z Prezesem PKP PLK Ireneuszem Merchlem oraz wiceprezesem Armoldem Breschem nadzorującym realizację inwestycji kolejowych.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl