05.07.2018

Kolejne środki na modernizację mińskiej służby zdrowia

W Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w mińskim szpitalu i przychodni. Skuteczne wnioski do budżetu państwa składał w tej sprawie poseł Daniel Milewski.

Cztery powiaty i jedno miasto z Mazowsza uzyskały wsparcie z budżetu państwa dzięki wnioskom składanym przez parlamentarzystów. Umowy z przedstawicielami samorządów podpisał Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki. Inwestycje, które otrzymały wsparcie, dotyczą zarówno budowy nowych obiektów użyteczności publicznej, jak i wsparcia inwestycji z obszaru zdrowia.

- Ta dotacja jest kolejnym dowodem na wypełnianie podstawowego zobowiązania, jakiego podjęliśmy się wobec mieszkańców powiatu mińskiego. To był podstawowy punkt mojego lokalnego programu jako kandydata na posła. Dotrzymujemy słowa i wykorzystujemy każdą okazję, żeby pozyskiwać dodatkowe środki na modernizację szpitala i przychodni w Mińsku Mazowieckim. Pierwszym i największym krokiem była pięciomilionowa dotacja przyznana przez premier Beatę Szydło roku, dzięki której dokończono budowę i wyposażono nowy blok operacyjny przekazany do użytku na początku 2017 roku. Otwarta przed kilkoma miesiącami wyremontowana przychodnia będzie dodatkowo wyposażona między innymi dzięki tym nowym środkom budżetowym. To samo dotyczy diametralnej zmiany standardów na szpitalnym bloku porodowym. Trzeba nadrabiać duże zaległości sprzed lat, więc te prace modernizacyjne to ciężka praca, zarówno dla władz powiatu, jak też kierownictwa szpitala i przychodni, ale ja ze swojej strony zawsze ofiaruję wsparcie i jak dotąd jest ono skuteczne – mówił przy okazji uroczystości podpisania umów na dofinansowanie miński poseł Daniel Milewski.

Powiat miński jako jedyny podpisał aż dwie umowy:

    na dofinansowanie zakupu wyposażenia medycznego do Poradni Specjalistycznych Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (kwota dotacji 180 000 zł);

    na wyposażenie bloku porodowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (kwota dotacji 500 000 zł).

W imieniu powiatu mińskiego umowę podpisywał starosta Antoni Tarczyński i Marek Pachnik z Zarządu Powiatu, którym towarzyszyła skarbnik Teresa Bąk.

 – Środki z budżetu państwa objęte ustawą budżetową na rok 2018 w części dotyczącej województwa mazowieckiego pozwoliły na wygospodarowanie środków na realizację projektów społecznie ważnych, dla codziennego funkcjonowania mieszkańców Mazowsza – podsumował wojewoda Zdzisław Sipiera.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl