21.12.2017

Debata samorządowa z Minister Edukacji

Miński poseł Daniel Milewski zaprosił uczniów zaangażowanych w działalność samorządów szkolnych na spotkanie z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską.

Przedstawiciele samorządów uczniowskich z każdej szkoły średniej prowadzonej przez powiat miński wzięli udział w pierwszym tego typu wydarzeniu w Polsce. – Szczególnie ostatnio dużo mówi się o samorządności, dobrze zatem, by już od czasów szkolnych uczyć Polaków klimatu współdecydowania o sprawach istotnych dla społeczności, w której żyjemy – ocenia wicestarosta Krzysztof Płochocki, który uczestniczył w spotkaniu w MEN wraz z naczelnik wydziału oświaty i promocji Emilią Piotrkowicz oraz opiekunami samorządów z mińskich szkół.

Samorządy uczniowskie powinny być organizacjami demokratycznymi. Uczniowie w sposób nieskrępowany mają wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego mają za zadanie reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Członkom władz samorządu przysługuje prawo do rozwiązywania realnych problemów uczniów i podejmowanie decyzji mających wpływ na życie szkoły. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, który powinien być wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

- Zarówno ja, jak też pani Minister rozpoczynaliśmy aktywność społeczną właśnie w szkolnych samorządach, obydwoje jako uczniowie byliśmy ich przewodniczącymi. To powoduje, że we współpracy z młodzieżą pracującą w społecznościach szkolnych upatrujemy szansy na lepsze zrozumienie wyzwań i marzeń jakimi kierują się obecni uczniowie – mówił podczas spotkania poseł Daniel Milewski. Dodał, że zarówno on – w wymiarze lokalnym – jak też pani Minister – jako osoba zarządzająca sprawami edukacji w całej Polsce – są gotowi do pomocy młodzieży w podejmowanych przez nią inicjatywach.

Minister Zalewska odpowiadała na liczne pytania mińskiej młodzieży. Tematyka debaty dotyczyła głównie wyzwań jakie niesie ze sobą reforma edukacji, jak też programów nauczania oraz możliwości, jakie uczniowie posiadają w społeczności szkolnej. Specjalnie na tę okazję Ministerstwo przygotowało materiały dotyczące funkcjonowania samorządów uczniowskich w całym kraju. Minister Zalewska wyraziła nadzieję na dalszą współpracę w mińską młodzieżą, jak też zachęciła samorządy do podejmowania współpracy międzynarodowej.

Po spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej młodzież udała się na lekcję w ramach Programu Edukacji Parlamentarnej w budynkach Sejmu i Senatu.

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl